Hóa học

Lý thuyết diện tích hình thoi – Toán 4

Cho hình thoi \(ABCD\) có \(AC =m,\;BD=n\).

Cắt hình tam giác \(AOD\) và hình tam giác \(COD\) rồi ghép với hình tam giác \(ABC\) để được hình chữ nhật \(MNCA\) (xem hình vẽ).

Bạn đang xem bài: Lý thuyết diện tích hình thoi – Toán 4

Related Articles

 • Ly thuyet dien tich hinh thoi Toan 4 Trường THPT Thu Xà

  Lý thuyết diện tích hình thoi – Toán 4

 • Ly thuyet hinh thoi Toan 4 Trường THPT Thu Xà

  Lý thuyết hình thoi – Toán 4

 • Ly thuyet phep chia phan so Toan 4 Trường THPT Thu Xà

  Lý thuyết phép chia phân số – Toán 4

 • Ly thuyet phep nhan phan so Toan 4 Trường THPT Thu Xà

  Lý thuyết phép nhân phân số – Toán 4

Bạn đang xem bài: Lý thuyết diện tích hình thoi – Toán 4

b trang 142 Trường THPT Thu Xà

Dựa vào hình vẽ ta có:

Diện tích hình thoi \(ABCD\) bằng diện tích hình chữ nhật \(MNCA\).

Diện tích hình chữ nhật \(MNCA\) là \(m \times \dfrac{n}{2}\). Mà \(m \times \dfrac{n}{2}=  \dfrac{m \times n}{2}\).

Vậy diện tích hình thoi \(ABCD\) là \(\dfrac{m \times n}{2}\).

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho \(2\) (cùng một đơn vị đo).

\( S=\dfrac{m \times n}{2}\).

(\(S\) là diện tích của hình thoi; \(m\,;\; n\) là độ dài của hai đường chéo).

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button