Địa lý

Lý thuyết con người và môi trường Địa lí Địa lí 8

1. Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí

– Hoạt động nông nghiệp diễn ra rất đa dạng, nhiều ngành nông nghiệp khác nhau.

– Nông nghiệp phát triển dựa trên sự đa dạng của các điều kiện tự nhiên khí hậu, địa hình, đất trồng.

– Sản xuất nông nghiệp có thể thô sơ hay hiện đại tùy thuộc trình độ phát triển của mỗi quốc gia song đều làm biến đổi cảnh quan tự nhiên sơ khai.

– Con người ngày càng tác động mạnh mẽ làm biến đổi cảnh quan tự nhiên, đặc biệt là địa hình trong quá trình canh tác và xây dựng các công trình thủy lợi

2. Hoạt động công nghiệp với môi trường địa lí

– Sản xuất công nghiệp ít chịu tác động của tự nhiên.

– Trên thế giới, công nghiệp phát triển mạnh nhất ở khu vực các nước phát triển ở Bắc Mĩ, châu Âu, Đông Á.

Bạn đang xem bài: Lý thuyết con người và môi trường Địa lí Địa lí 8

– Khoa học kĩ thuật càng phát triển, con người càng tác động mạnh mẽ và làm biến đổi sâu sắc môi trường tự nhiên.

 – Sản xuất công nghiệp hiện nay đang là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu nên trong quá trình sản xuất cần quan tâm đến bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lí tài nguyên và sự phát triển bền vững của môi trường.

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button