Hóa học

Lý thuyết biểu đồ – Toán 4

Đây là biểu đồ nói về các con của năm gia đình

a lt bieu do trang 28 t4 1 Trường THPT Thu Xà

Related Articles

Biểu đồ này có hai cột:

– Cột bên trái ghi tên các gia đình.

– Cột bên phải cho biết các số con, số con trai, số con gái của mỗi gia đình.

Nhìn vào biểu đồ ta biết:

– Năm gia đình được nêu tên trên biểu đồ là: Gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng, gia đình cô Đào và gia đình cô Cúc

– Gia đình cô Mai có hai con gái, gia đình cô Lan có 1 con trai, …

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button