Công nghệ

Luyện tập mục III trang 11 SGK Công nghệ 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Ở nơi em sống, có những kiến trúc nhà ở nhào? Nhà sàn và nhà nổi phù hợp với những vùng nào ở nước ta?

Bạn đang xem bài: Luyện tập mục III trang 11 SGK Công nghệ 6 – Kết nối tri thức

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Nhà ở nông thôn; Nhà ở thành thị (nhà ở mặt phố ; nhà ở chung cư); Nhà ở khu vực đặc thù (nhà sàn, nhà nổi), …


Lời giải chi tiết

– Ở nơi em sống, kiến trúc nhà ở thành thị là chủ yếu. Nó bao gồm nhà ở mặt đất và nhà ở chung cư.

– Theo em:

   + Nhà sàn phù hợp với vùng núi cao như Tây Nguyên, Tây Bắc

   + Nhà nổi phù hợp với vùng nhiều kênh rạch như ở miền Tây Nam Bộ.


Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Công nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button