Tiếng anh

Looking Back – Unit 4. My Neighbourhood – Tiếng Anh 6 – Global Success

Bài 1

Vocabulary

1. Write the name for each picture.

(Viết tên cho mỗi bức tranh.)

1623311993 9drt Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. temple   

(ngôi đền)

2. railway station   

(trạm tàu hỏa)

3. square    

(quảng trường)

4. art gallery       

(triển lãm nghệ thuật)

5. catheral

(nhà thờ lớn)

Bài 2

Grammar

Grammar

2. Put the following adjectives in the correct column.

(Đặt những tính từ sau đây vào đúng cột.)

fast              noisy                  expensive               heavy          large                 beautiful                hot             quiet                    exciting

 

One syllable

Two syllables

Three or more syllables

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

One syllable

(Một âm tiết)

Two syllables

(Hai âm tiết)

Three or more syllables

(Ba âm tiết)

– hot

– fast

– large

– heavy

– noisy

– quiet

– beautiful

– exciting

– expensive

Bài 3

3. Now write their comparative forms in the table below.

(Viết dạng so sánh hơn của tính từ vào bảng bên dưới.)

Adjectives

Comparative form

fast

beautiful

noisy

expensive

hot

exciting

quiet

heavy

large

faster

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Lời giải chi tiết:

Adjectives

(Tính từ)

Comparative form

(Dạng so sánh hơn)

fast

beautiful

noisy

expensive

hot

exciting

quiet

heavy

large

faster

more beautiful

noisier

more expensive

hotter

more exciting

quiter

heavier

larger

Bài 4

4. Complete the sentences comparing the pictures. Use the comparative forms of the adjectives below.

(Hoàn thành câu so sánh các bức tranh. Sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ bên dưới.)

expensive               modern                          noisy                     peaceful

1623311993 eet3 Trường THPT Thu Xà

1. The street is____________ than that one.

1623311993 g84u Trường THPT Thu Xà

2. A city house is ____________ than a country house.

1623311993 s9g1 Trường THPT Thu Xà

3. Things at a corner shop are____________ than things at a village market.

1623311993 Trường THPT Thu Xà

4. Life in the countryside is____________ than life in the city.

Phương pháp giải:

– expensive: đắt tiền

– modern: hiện tại

– noisy: ồn ào

– peaceful: yên bình

Lời giải chi tiết:

1. noisier

2. more modern

3. more expensive

4. more peaceful

1. The street is noisier than that one.

(Con đường này ồn ào hơn con đường kia.)

2. A city house is more modern than a country house.

(Một ngôi nhà ở thành phố hiện đại hơn một ngôi nhà ở nông thôn.)

3. Things at a corner shop are more expensive than things at a village market.

(Hàng hóa ở một cửa hàng ở góc phố đắt hơn những thứ ở chợ quê.)

4. Life in the countryside is more peaceful than life in the city.

(Cuộc sống ở quê yên bình hơn cuộc sống ở thành phố.)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button