Tiếng anh

Lesson 4 – Unit 2: Oo – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 

1622704540 dk5a Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

– meat: thịt

– rice: cơm

– cake: bánh

– milk: sữa

– carrot: cà rốt

Bài 2

2. Listen and tick (✓) or cross (x).

(Nghe và đánh dấu  hoặc x)

pm u2 l4 task 2 Trường THPT Thu Xà

a. cake

Phương pháp giải:

Bài nghe:

b. carrot

c. rice

d. milk

e. meat

Lời giải chi tiết:

pm u2 l4 task 21 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

3. Let’s play.

(Cùng chơi nào.)

1622704540 4mv7 Trường THPT Thu Xà

I don’t like cakes.

(Tôi không thích bánh.)

Lời giải chi tiết:

– I like milk.

(Tớ thích sữa.)

– I don’t like oranges.

(Tôi không thích quả cam.)

– I like olives.

(Mình thích quả ô liu.)

– I like lemonade.

(Tớ thích nước chanh.)

– I like carrots.

(Tớ thích củ cà rốt.)

– I don’t like meat.

(Tôi không thích thịt.)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button