Tiếng anh

Lesson 4 – Unit 11. Xx – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

Bài 1

Task 1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại) track 67

Bạn đang xem bài: Lesson 4 – Unit 11. Xx – Tiếng Anh 2 – Phonics Smart

1622715897 yapm Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

– sixteen: 16, số 16

– seventeen: 17, số 17

– eighteen: 18, số 18

– nineteen: 19, số 19

– twenty: 20, số 20

Bài 2

Task 2. Match and say. (Nối và nói)1622715897 ihbo Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1622715897 Trường THPT Thu Xà

It is a fox. (Đây là con cáo.)

Bài 3

Task 3. Count the legs and say. (Đếm chân và nói)

1622715897 oklc Trường THPT Thu Xà

Example:

a. Sixteen legs. (16 chân)

Lời giải chi tiết:

b. Nineteen legs. (19 chân)

c. Seventeen legs. (17 chân)

d. Eighteen legs. (18 chân)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button