Tiếng anh

Lesson 3 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Look and trace the correct words.

(Nhìn và đồ các từ đúng.)

1653817825 329 z1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

shorts (quần đùi)

pants (quần dài)

socks (tất)

shoes (giày)

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

z2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

1. shoes (giày)

2. shorts (quần đùi)

3. socks (tất)

Bài C

C. Listen and number

(Nghe và đánh số.)

z3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

1.

– These are my shoes. (Đây là những chiếc giày của tớ.)

– I have red shoes, too. (Tớ cũng có giày đỏ đấy.)

2. 

These are my pants. They look good. (Đây là quần dài của tớ. Chúng nhìn đẹp.)

3.

– These are my shorts. (Đây là quần đùi của tớ.)

– Oh, black shorts. I like black. (Ồ, quần đùi đen. Tớ thích màu đen.)

4.

– These are my socks. (Đây là những chiếc tất của tớ.)

– Wow. Your socks are cool. (Wow. Tất của cậu đẹp đấy.)


Lời giải chi tiết:

z4 Trường THPT Thu Xà

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

z5 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. These are my shoes. (Đây là giày của tớ.)

2. These are my socks. (Đây là tất của tớ.)

Bài E

E. Look, read, and circle.

(Nhìn, đọc và khoanh tròn.)

z6 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Banana? (Chuối nhé?)

– Pencil? (Bút chì hả?)

– Yes, please. (Vâng, làm ơn.)

– No, thank you. (Không, cảm ơn cậu.)

Lời giải chi tiết:

z7 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button