Tiếng anh

Lesson 3 – Unit 1. Feelings – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

B

B1. Listen and point.

(Nghe và chỉ theo.)


1653383848 327 132 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

Here are photos of my friends.

(Đây là những tấm ảnh của các bạn tôi.)

1.Long’s bored.

(Long chán.)

2.Nhi’s thirsty.

(Nhi khát nước.) 

3. Vy’s scared.

(Vy sợ hãi.)

4.Trang’s hungry.

(Trang đói bụng.)

B

B2. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)


Lời giải chi tiết:

Minh’s thirsty.

(Minh khát nước.)

C

C. Play the “ Pretend” game.

(Trò chơi “Gỉa vờ”.)

1653383848 205 133 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Cách chơi:  ví dụ 1 bạn trai sẽ giả vờ làm 1 hành đông mặt buồn, đặt tay lên bụng. Các bạn sẽ đoán “Tom’s bored. (Tom buồn.), đáp án không phải nên bạn trai sẽ nói “No”. Các bạn lại đoán “Tom’s hungry. (Tom đói.), đó là đáp án đúng nên sẽ nói “Yes”.

D

D1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


1653383848 685 134 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

–  Hello, What’s your name?

(Xin chào, Bạn tên gì?)

My name’s Linh. Nice to meet you. What’s your name?

(Tôi tên Linh. Rất vui được gặp bạn. Bạn tên gì?)

-Nice to meet you, too. My name’s Vinh.

(Tôi cũng rất vui khi được gặp bạn. Tôi tên Vinh.)

– What’s your name?

(Bạn tên gì?)

– My name’s Bobby. Nice to meet you, Vinh.

(Tôi tên Booby.Rất vui được gặp bạn, Vinh.)

D

D2. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)


Lời giải chi tiết:

What’s your name?

(Bạn tên gì?)

My name’s Vinh.

(Tôi tên Vinh.)

E

E. Play the “Chain” game.

(Trò chơi “Dây chuyền”)

1653383848 337 135 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Cách chơi: người thứ nhất sẽ hỏi tên “What’s your name?”,  người thứ 2 trả lời “ My name’s Mai.”, tiếp tục người thứ 2 hỏi tên “ What’s your name?,  và người thứ 3 sẽ trả lời “ My name’s Bill.”, thay phiên hỏi tên nhau cho đến khi nào hết lượt.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button