Tiếng anh

Lesson 3 – Getting Started – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

B

B. Listen and point.

(Nghe và chỉ theo.)


C

C. Put a (√) or a (X)

(Đặt dấu (√) hoặc dấu (X))

032 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. dog (√)

2. book (√)

3.  boy (X)

D

D. Follow the letters and say the sounds.

(Đi theo các chữ cái và nói các âm.)

033 Trường THPT Thu Xà

E

E. Write the letters. Listen and repeat.     

(Viết các chữ cái. Nghe và lặp lại.)  

       

034 Trường THPT Thu Xà                                                                    

F

F. Listen and point.

(Nghe và chỉ theo.)


G

G. Circle the letters

(Khoanh chọn chữ cái.)

035 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. m

2. l

3. k

4. i

H

H.  Play “Board race.”

(Trò chơi “Đập bảng.”)

036 Trường THPT Thu Xà

Cách chơi: Ví dụ 1 từ “food” có chữ cái đầu là “f” thì người chơi phải nghe thật nhanh và chạm vào “f” trên bảng. Ai nhanh hơn người đó thắng.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button