Tiếng anh

Lesson 2 – Unit 9. Classroom activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài B

B. Look, write and draw lines.

(Nhìn, viết, và vẽ các đường thẳng để nối.)

1653830271 578 c2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

1. zoo (sở thú)

2. watch (đồng hồ đeo tay)

3. vest (áo vest)

4. zebra (ngựa vằn)

Lời giải chi tiết:

c3 Trường THPT Thu Xà

Bài C

C. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

1653830271 118 c4 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. /z/ – /z/ – zoo

2. /v/ – /v/ – violin

3. /z/ – /z/ – zebra

Lời giải chi tiết:

c5 Trường THPT Thu Xà

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn vầ viết.)

1653830271 735 c6 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. violin (đàn vi-ô-lông)

2. zoo (sở thú)

3. watch (đồng hồ đeo tay)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button