Tiếng anh

Lesson 2 – Unit 8. Transportation – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài B

B. Say the sounds. Color the correct shapes.

(Đọc các âm. Tô màu hình dạng đúng.)

z6 1 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

z7 1 Trường THPT Thu Xà

Bài C

C. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

z8 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. /ks/ – /ks/ – box

2. /y/ – /y/ – yoghurt

3. /y/ – /y/ – yoyo

4. /ks/ – /ks/ – fox

Lời giải chi tiết:

z9 1 Trường THPT Thu Xà

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

z0 1 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. fox (con cáo)

2. yo-yo

3. box (cái hộp)

4. yoghurt (sữa chua)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button