Tiếng anh

Lesson 2 – Unit 7. Clothes – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài B

 B. Trace and draw lines.

(Đồ và vẽ các đường.)

z1 56 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

vest (áo gi-lê)

watch (đồng hồ đeo tay)

Lời giải chi tiết:

z1 57 Trường THPT Thu Xà

Bài C

C. Listen circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

z1 58 Trường THPT Thu Xà


Phương pháp giải:

1. W – w – watch (đồng hồ đeo tay)

2. W- w – window (cửa sổ)

3. V – v – violin (đàn vi-ô-lông/vĩ cầm)

Lời giải chi tiết:

z1 59 Trường THPT Thu Xà

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

z1 60 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. violin (đàn vi-ô-lông/vĩ cầm)

2. vest (áo gi-lê)

3. window (cửa sổ)

4. watch (đồng hồ đeo tay)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button