Tiếng anh

Lesson 2 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 3

Bạn đang xem bài: Lesson 2 – Unit 4. In the countryside – Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Video hướng dẫn giải

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

  

1653147567 260 3 6 Trường THPT Thu Xà

R, r, road.

(R, r, con đường.)

There’s a road.

(Có một con đường.)

R, r, river.

(R, r,  dòng sông.)

There’s a river.

(Có một dòng sông.)

R, r, rainbow.

(R, r, cầu vồng.)

There’s a rainbow.

(Có một cầu vồng.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

    

1653147567 795 4 4 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. a: There is a river.

(Có một dòng sông.)

 1a 1 Trường THPT Thu Xà

2. b: There is a road.

(Có một con đường.)

2b Trường THPT Thu Xà

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

1653147567 431 5 2 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

– road (con đường)

– river (dòng sông)

– rainbow (cầu vồng)

Từ vựng

1. rainbow gb Trường THPT Thu Xà

2. river gb Trường THPT Thu Xà

3. road gb Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button