Tiếng anh

Lesson 2 – Unit 3. Numbers – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

B

B. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)


323 Trường THPT Thu Xà

C

C. Draw lines.

(Vẽ các đường.)

324 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

Nn —– nose

D

D. Play “Guess the picture”.

(Trò chơi “Đoán tranh.)

12 hinh 3 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: Một người sẽ ngồi quay lưng về phía bảng để đoán hình. Một người sẽ gợi ý hỏi đó là gì “What is it?”. Người đoán tranh sẽ doán bất kì cái gì, ví dụ “It’s an orange”(Nó là 1 quả cam”, hay “It’s a nut”(Nó là hạt dẻ). Nếu đúng thì nói “Yes”, sai thì “No”.

E

E. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


325 Trường THPT Thu Xà

F

F. Listen and point.

(Nghe và chỉ.)


326 Trường THPT Thu Xà

G

G. Circle the odd one out.

(Khoanh tròn 1 từ khác với những từ còn lại.)

327 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. nine pen nose.

2. penguin pen queen.

3. question queen octopus.

4. pink nut pen.

H

H. PLAY “Stepping stones”.

(Trò chơi “Bước theo từng viên đá”.)

328 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Cách chơi: Bước vòng theo các viên đá, ví dụ người chơi dừng ở viên đá có chữ “p” thì đọc lên “p”.

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button