Tiếng anh

Lesson 2 – Unit 2. Shapes – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)


223 Trường THPT Thu Xà

C

C. Sing.

( Hát)


224 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

I have a pen,

(Tôi có một cây bút mực,)

p, p, pen.

(p, p, bút mực.)

I have a pen,

(Tôi có một cây bút mực,)

p, p, pen.

(p, p, bút mực.)

D

D. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo.)Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button