Tiếng anh

Lesson 2 – Unit 1. Feelings – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

B

B. Listen and repeat. Write.

(Nghe và lặp lại. Viết.)

124 Trường THPT Thu Xà


C

C. Sing.

(Hát)


1653382452 285 125 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

This is a nut,

(Đây là một hạt dẻ,)

n, n, nut.

(n, n, hạt dẻ.)

This is a nut,

(Đây là một hạt dẻ,)

n, n, nut.

D

D. Listen and clap.

(Nghe và vỗ tay theo. )E

E. Listen and repeat. Trace.

(Nghe và lặp lại. Đồ chữ.)


126 Trường THPT Thu Xà

G

G. Sing.

(Hát.)


1653382452 655 127 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

This is an octopus,

(Đây là một con bạch tuộc,)

o, o, octppus.

(o, o, bạch tuộc)

This is an octopus,

(Đây là một con bạch tuộc,)

o, o, octppus.

(o, o, bạch tuộc)

H

H. Listen and hop.

(Nghe và nhảy theo.)


THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button