Tiếng anh

Lesson 1 – Unit 9. Classroom activities – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Look and trace the correct words.

(Nhìn và tô từ đúng.)

Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. pencil case (hộp bút)

2. eraser (cục tẩy)

3. crayon (bút màu sáp)

4. ruler (thước kẻ)

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. eraser (cục tẩy)

2. crayon (bút màu sáp)

3. pencil case (hộp bút)

4. ruler (thước kẻ)

Bài C

C. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Pick up your ruler! – Yes, teacher.

(Nhặt thước kẻ của em lên nhé! – Vâng, thưa cô!)

2. Pick up your pencil case! – Yes, teacher.

(Nhặt hộp bút của em lên nhé! – Vâng, thưa cô!)

3. Pick up you crayon! – My, crayon? Oh, OK.

(Nhặt bút màu sáp của bạn lên kìa! – Bút màu sáp của mình á? À, ờ.)

Lời giải chi tiết:

1. ruler (thước kẻ)

2. pencil case (hộp bút)

3. crayon (bút màu sáp)

Bài D

D. Look, read, and put a () or a (x).

(Nhìn, đọc, và đánh dấu hoặc x.)

Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Pick up your ruler. (Nhặt thước kẻ của bạn lên.)

–  Pick up your crayon. (Nhặt bút màu sáp của bạn lên.)

–  Pick up your pencil case. (Nhặt hộp bút của bạn lên.)

– Pick up your bag. (Nhặt túi của bạn lên.)

Lời giải chi tiết:

1. x

2. ✓      

3. ✓

4. x

5. x

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button