Tiếng việt

Kể chuyện: Một trí khôn hơn trăm trí khôn trang 32 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1

Đặt tên cho từng đoạn câu chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Kể chuyện: Một trí khôn hơn trăm trí khôn trang 32 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Em rút ra nội dung chính cho từng đoạn và đặt tên.

Lời giải chi tiết:

– Đoạn 1 : Chú Chồn kiêu ngạo

– Đoạn 2 : Trí không của Chồn.

– Đoạn 3 : Trí khôn của Gà Rừng.

– Đoạn 4 : Hai bạn gặp nhau.

Câu 2

Kể lại từng đoạn câu chuyện.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Kể chuyện: Một trí khôn hơn trăm trí khôn trang 32 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Em dựa vào nội dung chính của từng đoạn đã hoàn thành ở bài 1 để kể.

Lời giải chi tiết:

Đoạn 1 :  Tuy Gà Rừng và Chồn là đôi bạn thân nhưng lâu nay Chồn vẫn coi thường bạn. Một hôm Chồn hỏi Gà có bao nhiêu trí khôn. Gà Rừng đáp :

– Mình chỉ có một thôi.

– Ít thế thôi sao ? Mình thì có hàng trăm.

Đoạn 2 : Hai người bạn trong một buổi dạo chơi bỗng gặp người thợ săn. Chúng nấp vào trong một cái hang. Người thợ săn đã kịp thấy và thọc gậy vào trong : “Có mà trốn đằng trời !”. Gà Rừng nói :

– Cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi !

– Lúc này trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả.

– Đoạn 3 : Gà Rừng bèn nghĩ ra một mẹo : nó giả vờ chết, người thợ săn quẳng Gà xuống đám cỏ, nó thình lình vùng chạy đi. Người thợ săn đuổi theo Gà Rừng, Chồn thấy vậy chạy biến vào rừng.

– Đoạn 4 : Khi đôi bạn gặp lại nhau, Chồn hiểu rằng một trí khôn của bạn còn hơn cả trăm trí không của mình.

Câu 3

Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Kể chuyện: Một trí khôn hơn trăm trí khôn trang 32 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Dựa vào bài tập 2 để kể.

Lời giải chi tiết:

    Tuy Gà Rừng và Chồn là bạn nhưng bấy lâu nay Chồn vẫn coi thường bạn. Một hôm Chồn hỏi bạn xem có bao nhiêu trí khôn. Gà Rừng đáp :

– Mình chỉ có một thôi.

– Ít thế thôi sao ? Mình thì có hàng trăm.

    Hai người bạn trong một buổi dạo chơi bỗng gặp người thợ săn. Chúng nấp vào trong một cái hang. Người thợ săn đã kịp thấy và thọc gậy vào trong : “Có mà trốn đằng trời !”. Gà Rừng nói :- Cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi !

– Lúc này trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả- Chồn đáp.

    Gà Rừng bèn nghĩ ra một mẹo : nó giả vờ chết, người thợ săn quẳng Gà xuống đám cỏ, nó thình lình vùng chạy đi. Người thợ săn đuổi theo Gà Rừng, Chồn thấy vậy chạy biến vào rừng.    

   Khi đôi bạn gặp lại nhau, Chồn hiểu rằng một trí khôn của bạn còn hơn cả trăm trí khôn của mình và trở nên khiêm tốn hơn.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button