Môn toán

Hoạt động 8 trang 14 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

1. Điền số thích hợp vào ô trống để có kết quả đúng :

hd 81 chu de 14 Trường THPT Thu Xà 

2. Em hãy rút ra nhận xét từ kết quả của hoạt động trên.

Lời giải chi tiết

1.

 hd 82 chu de 14 Trường THPT Thu Xà

2. Rút ra kết luận:

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Nếu ta chia tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button