Môn toán

Hoạt động 7 trang 14 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

hd 7 chu de 14 Trường THPT Thu Xà 

Quan sát hình vẽ và cho biết :

  • Mỗi phần ở hình (a) bằng mấy phần ở hình (b).
  • So sánh \(\dfrac{2 }{ 3}\) và \(\dfrac{6 }{ 9}.\)

Hãy giải thích vì sao \(\dfrac{3 }{ 5} = \dfrac{6} {10};\dfrac{12}  { – 20} = \dfrac{ – 3} { 5}.\)

Lời giải chi tiết

Mỗi phần ở hình (a) bằng 13 phần ở hình (b).

\(\dfrac{2 }{ 3} = \dfrac{6 }{ 9}\)               

\(\dfrac{3}{ 5} = \dfrac{6 }{10}\)  vì \(3.10 = 6.5\)

\(\dfrac{12} { – 20} = \dfrac{ – 3}{ 5}\)  vì \(12.5 = -3.(-20)\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button