Môn toán

Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Khung thành của sân bóng đá có kích thước 732 cm và 244 cm. Khu vực hình chữ nhật nhỏ trước khung thành có chiều rộng 550 cm ( gọi là khu vực 5m50 ). Khu vực cấm địa có chiều rộng 1650 cm.

Hãy so sánh hai phân số \(\dfrac{244} {732}\) và \(\dfrac{550} {1650}.\)

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{244}{732} = \dfrac{550}{1650}\)  vì \(244.1650= 550.732 (= 402600).\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button