Hóa học

Hoạt động 4 trang 87 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2

Đề bài

Pha loãng một dung dịch theo nồng độ mol cho trước.

Bài tập 4 : từ dung dịch \(MgS{O_4}\) 2M ( dung dịch 1) làm thế nào pha chế được 100ml dung dịch  \(MgS{O_4}\) 0,4 M ( dung dịch 2) ? nêu cách tính toán và giới thiệu cách pha chế.

Lời giải chi tiết

Bước 1 : tìm số mol chất tan có trong dung dịch sau khi pha loãng

\({n_{ct}} = {C_{M(2)}}.{V_2}\)

Bước 2: Tìm thể tích dung dịch ban đầu ( dung dịch 1) chứa số mol chất tan tính được ở trên:

\({V_1} = {{{n_{ct}}} \over {{C_{M(1)}}}}\)

hd 4 bai 43 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button