Vật lý

Hoạt động 2 trang 59 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Đề bài

Hãy làm thí nghiệm, quan sát, trả lời, luyện tập và kết luận.

Related Articles

Đặt kính lúp trước một trang sách, gần với trang sách. Nhìn vào kính lúp để quan sát ảnh cùng chiều của trang sách qua kính lúp (hình minh họa H28.7).

Ảnh qua kính lúp là ảnh thật hay ảnh ảo, lớn hơn hay nhỏ hơn vật?

Muốn có ảnh như thế, ta phải đạt kính lúp sao cho vật ở khoảng nào trước kính lúp?

Hình bên mô tả một vật nhỏ AB đặt trước kính lúp, cách kính lúp đoạn d = 7,5 cm. Kính có tiêu cự f = 10 cm. Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB qua kính lúp. Ảnh A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo, cùng chiều hay ngược chiều với vật và lớn hơn hay nhỏ hơn vật?

hd 2 cd28 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết

– Khi đặt kính lúp để quan sát trang sách cùng chiều ta thấy ảnh qua kính lúp là ảnh ảo, lớn hon vật.

– Muốn có ảnh như vậy ta phải đặt kính lúp sao cho vật nằm trong khoảng tiêu cự của kính.

– Ảnh tạo bởi kính lúp cho bởi hình 28.5.

 hd 22 cd28 Trường THPT Thu Xà

KẾT LUẬN

Vật cần quan sát qua kính lúp phải đặt trong khoảng tiệu cự của kính để có ảnh ảo, cung chiều, lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo này.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button