Môn toán

Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Một cái bánh pizza được chia thành 8 phần bằng nhau. Em hãy biểu diễn phân số chỉ số phần bánh đã được lấy ra và phân số chỉ số phần bánh còn lại ở hình vẽ trên với quy ước tử số là số nguyên âm để chỉ số phần bánh đã được lấy ra, số nguyên dương để chỉ số phần bánh còn lại.

hd 2 chu de 14 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết

Phân số chỉ số phần bánh đã được lấy ra \(\dfrac{{ – 1}}{ 8}\)

Phân số chỉ số phần bánh còn lại \(\dfrac{7 }{ 8}\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button