Môn toán

Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Em hãy cho biết phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây :

hd 1 chu de 14 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết

Hình 1: \(\dfrac{3 }{6};\)                     

Hình 2: \(\dfrac{4 }{ 3};\)                       

Hình 3: \(\dfrac{7 }{ {10}};\)

Hình 4: \(\dfrac{3 }{ 7};\)                       

Hình 5: \(\dfrac{2 }{ 5}.\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button