Na2SO3 + HCl → NaCl + SO2 + H2O

Na2SO3 + HCl → NaCl + SO2 + H2O được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương…

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội biên soạn gửi tới bạn đọc là phương trình phản ứng trao đổi…

KCl + H2O → KOH + H2 + Cl2

KCl + H2O → KOH + H2 + Cl2 là phương trình phản ứng từ KCl điều chế ra Cl2 bằng phương pháp điện phân dung dịch KCl bão hòa,…

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H4 + H2O → C2H5OH được Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội biên soạn là phương trình điều chế C2H5OH từ C2H4 (etilen). Ngoài ra để điều…