Sinh học

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.4

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.4

Bạn đang xem bài: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.4

Bảng 63.4. Hệ thống các khái niệm

Khái niệm

Định nghĩa

Ví dụ minh họa

Quần thể

 

 

Quần xã

 

 

Cân bằng sinh học

 

 

Hệ sinh thái

 

 

Chuỗi thức ăn

 

 

Lưới thức ăn

 

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bảng 63.4. Hệ thống các khái niệm

c1 trang 189 sgk sinh 9 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button