Tiếng anh

Grammar – Unit 6 SGK Tiếng Anh 11

Grammar

Reported speech with gerund

Verb + (OBJECT) + Preposition + (NOT) V- ing

e.g: – He suggested going to the beach. (Ông ấy gợi ý đi đến bãi biển.)

–   She thanked him for helping her build that snowman.

(Cô ấy cảm ơn anh đã giúp cô dựng người tuyết.)

–  She apologised for being late. (Cô ấy xin lỗi vì đến muộn.)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button