Tiếng anh

Grammar – Ngữ pháp – Unit 2: My House – Tiếng Anh 6 – Global Success

I. Possessive case (Sở hữu cách)

– Chúng ta sử dụng ‘s sau một tên riêng.

Bạn đang xem bài: Grammar – Ngữ pháp – Unit 2: My House – Tiếng Anh 6 – Global Success

Ví dụ: This is Elena’s room.

(Đây là phòng của Elena.)

– Chúng ta sử dụng ‘s sau một danh từ số ít.

Ví dụ: This is my mum’s book.

(Đây là quyển sách của mẹ tôi.)

II. Prepositions of place (Giới từ chỉ nơi chốn)

– Giới từ chỉ nơi chốn mô tả người hoặc vật đang ở đâu.

– Sau đây là một số giới từ chỉ nơi chốn.

+ in: trong

+ on: trên

+ behind: phía sau

+ under: bên dưới

+ next to: bên cạnh

+ in front of: phía trước

+ between: giữa

1655693731 321 1 1 Trường THPT Thu Xà

 Ví dụ: The books are in the box.

(Những quyển sách ở trong cái hộp.)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button