Địa lý

Giải câu 5 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đề bài

Đai áp cao cận nhiệt đới nằm ở khoảng vĩ độ nào sau đây?

A. 30o.

B. 60o.

C. 0o.

D. 90o.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Đai áp cao cận nhiệt đới nằm ở khoảng vĩ độ 30o.

Lời giải chi tiết

A. 30o.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button