Địa lý

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều

Đề bài

Quan sát hình 12.1 và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6:

252b477fa8d65e8807c7 Trường THPT Thu Xà

Hình 12.1. Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

Câu 1. Điểm A nằm ở độ cao bao nhiêu mét?

A. 150 m.

B. 350 m.

C. 0 m.

D. 200 m.

Câu 2. Điểm B nằm ở độ cao bao nhiêu mét?

A. 350 m.

B. 100 m.

C. 250 m.

D. 300 m.

Câu 3. Điểm C nằm ở độ cao bao nhiêu mét?

A. 50 m.

B. 100 m.

C. 150 m.

D. 50 m.

Câu 4. Điểm D nằm ở độ cao bao nhiêu mét?

A. 350 m.

B. 250 m.

C. 150 m.

D. 50 m.

Câu 5. Giả sử cần phải cắm cờ tại điểm cao nhất của khu vực địa hình trên và trở về vị trí xuất phát, em sẽ chọn điểm xuất phát từ 1, 2 hay 3? Vì sao?

Câu 6. G- H là lát cắt địa hình của khu vực trên, hãy cho biết:

– Lát cắt G – H được cắt theo hướng nào.

– Điểm cao nhất của lát cắt là bao nhiêu mét. Điểm thấp nhất của lát cắt là bao nhiêu mét?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Quan sát hình 12.1.

Lời giải chi tiết

Câu 1. D.

Câu 2. C.

Câu 3. C.

Câu 4. A.

Câu 5. Nếu phải cắm cờ tại điểm cao nhất của khu vực địa hình trên và trở về vị trí xuất phát, em sẽ chọn điểm xuất phát từ 1. Vì điểm xuất phát từ 1 đến điểm cắm cờ, các đường đồng mức cách xa nhau, địa hình thoải hơn, đi lại sẽ an toàn hơn so với điểm xuất phát từ 2 hoặc 3.

Câu 6. 

– Lát cắt G – H được cắt theo hướng đông bắc – tây nam.

– Điểm cao nhất của lát cắt là 300 m. Điểm thấp nhất của lát cắt là 50 m.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button