Sinh học

Giải BT 16,17,18,19,20 trang 54 SBT Sinh học 7

Câu 16

Các phần cơ thể của sâu bọ là

A. đầu và ngực.

B. đầu ngực và bụng.

C. đầu – ngực và bụng.

D. đầu và bụng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Các phần cơ thể của sâu bọ là đầu ngực và bụng.

Chọn B

Câu 17

Phần cơ thể sâu bọ mang các đôi chân và cánh là

A. đầu.                         B. bụng.

C. ngực.                       D. đuôi.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Phần cơ thể sâu bọ mang các đôi chân và cánh là ngực.

Chọn C

Câu 18

Số đôi chân bò ở sâu bọ là

A. 2 đôi.                  B. 4 đôi.

C. 3 đôi.                  D. 5 đôi.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Số đôi chân bò ở sâu bọ là 3 đôi.

Chọn C

Câu19

Tim sâu bọ (đại diện là châu chấu) có cấu tạo

A. hình ống.                    B. hai ngăn.

c. một ngăn.                   D. nhiều ngăn.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo trong

Lời giải chi tiết:

Tim sâu bọ (đại diện là châu chấu) có cấu tạo nhiều ngăn.

Chọn D

Câu 20

Ôxi ở sâu bọ được truyền từ hệ thống ống khí đến các tế bào cơ thể qua

A. máu.

B. tiếp xúc trực tiếp.

C. dịch khoang cơ thể.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo trong

Lời giải chi tiết:

Ôxi ở sâu bọ được truyền từ hệ thống ống khí đến các tế bào cơ thể qua tiếp xúc trực tiếp.

Chọn B

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button