Môn toán

Giải bài: Xếp hình, gấp hình VBT Toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Xếp hình tứ giác.

1654282295 504 bai 1 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, em xếp thành hình tứ giác từ các hình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Em tự xếp hình theo mẫu.

Bài 2

Quan sát hình thuyền buồm dưới đây:

a) Viết vào chỗ chấm.

Thân thuyền hình …………………………..

Hai cánh buồm hình ……………………….

b) Xếp hình thuyền buồm.

1654282296 222 bai 2 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh rồi xác định hình dạng của thân thuyền và 2 cánh buồm.

b) Em xếp hình thuyền buồm theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) Thân thuyền hình tứ giác.

    Hai cánh buồm hình tam giác.

b) Em tự xếp hình thuyền buồm theo mẫu.

Bài 3

Quan sát số 508 được xếp bằng các que tính dưới đây.

1654282296 110 bai 3 Trường THPT Thu Xà

Mỗi lần đổi chỗ một que tính từ hình ban đầu (số 508) để được một số lớn hơn 508.

Em hãy thực hiện 3 lần như vậy rồi vẽ lại kết quả.

bai 3 b Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Em hãy đổi chỗ một que tính để được số 900, 580, 600.

Lời giải chi tiết:

screenshot 221 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button