Môn toán

Giải bài: Thực hành và trải nghiệm (trang 81) VBT toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Dựa vào độ dài ba băng giấy dưới đây, em ước lượng rồi đo độ dài một số vật theo đơn vị xăng- ti-mét. (Thực hành với các hình ảnh trong sách và với các vật quanh em.)

1654285258 110 bai 1 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Em quan sát độ dài mỗi băng giấy và ước lượng độ dài của các vật kẹp giấy, bút chì, bút mực rồi điền vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 1 3 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Dựa vào độ dài băng giấy trên bảng lớp, em ước lượng rồi đo độ dài một số vật theo đon vị mét.

1654285259 747 bai 2 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát bảng lớp, chiều dài bàn học chiều rộng phòng học, em ước lượng và thực hành đo lại theo đơn vị là mét.

Lời giải chi tiết:

Kích thước của mỗi vật trong thực tế có thể khác nhau. Em có thể tham khảo số liệu dưới đây:

1654285259 124 tr loi bai 2 1 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button