Địa lý

Giải bài thực hành 4 trang 64 SGK Địa lí 8

Đề bài

Sử dụng hình 18.1 và 18.2 để nêu tên ngành sản xuất, điều kiện để phát triển ngành, sản phẩm và phân bố ở Lào hoặc Cam-pu-chia.

hinh 174 dia 8 ddn 2 Trường THPT Thu Xàhinh 175 dia 8 ddn 1 Trường THPT Thu Xà

Bạn đang xem bài: Giải bài thực hành 4 trang 64 SGK Địa lí 8

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Quan sát hình 18.1 và hình 18.2 SGK.

Lời giải chi tiết

* Cam-pu-chia

1656591162 534 7 Trường THPT Thu Xà

* Lào

1656591163 607 5 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button