Địa lý

Giải bài thực hành 3 trang 64 SGK Địa lí 8

Đề bài

Dựa vào bảng 18.1 nhận xét Lào hoặc Cam-pu-chia về:

– Số dân, gia tăng, mật độ dân số.

– Thành phần dân tộc, ngôn ngữ phổ biến, tôn giáo, tỉ lệ số dân biết chữ.

– Bình quân thu nhập đầu người.

– Tên các thành phố lớn, tỉ lệ dân cư thành thị.

– Nhận xét tiềm năng nguồn nhân lực để phát triển đất nước (về số lượng, trình độ văn hóa của dân cư).

1656589795 356 8 Trường THPT Thu Xà

Bạn đang xem bài: Giải bài thực hành 3 trang 64 SGK Địa lí 8

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Phân tích.

Lời giải chi tiết

* Lào

– Dân số:

+ Số dân: 5,5 triệu người (2002).

+ Gia tăng tự nhiên: 2,3%.

+ Mật độ dân số (số dân/diện tích): 23 người/km2

– Dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, số dân biết chữ:

+ Thành phần dân tộc: Lào (50%), Thái (14%), Mông (13%), còn lại (23%).

+ Ngôn ngữ: Lào.

+ Tôn giáo: Đạo Phật (60%), tôn giáo khác (40%).

+ Tỉ lệ số dân biết chữ: 56% dân số.

– Bình quân thu nhập đầu người (GDP/người): 317 USD (2001).

– Thành phố lớn, dân cư đô thị:

+ Các thành phố lớn: Viêng Chăn, Xa-van-na-khẹt, Luông Pha-băng.

+ Tỉ lệ dân cư đô thị: 17%.

– Tiềm năng nguồn nhân lực để phát triển đất nước:

+ Số lượng: Dân cư không quá đông, tuy nhiên tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao đem lại nguồn lao động trẻ, dồi dào mỗi năm.

+ Trình độ văn hóa: Trình độ dân trí thấp, thiếu nguồn lao động chất lượng cao.

* Cam-pu-chia

– Dân số:

+ Số dân: 12,3 triệu người (2002).

+ Gia tăng tự nhiên: 1,7%.

+ Mật độ dân số (số dân/diện tích): 68 người/km2

– Dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, số dân biết chữ:

+ Thành phần dân tộc: Khơme (90%), Việt (5%), Hoa (1%), khác (4%).

+ Ngôn ngữ: Khơ-me.

+ Tôn giáo: Đạo Phật (95%), tôn giáo khác (5%).

+ Tỉ lệ số dân biết chữ: 35% dân số.

– Bình quân thu nhập đầu người (GDP/người): 280 USD (2001).

– Thành phố lớn, dân cư đô thị:

+ Các thành phố lớn: Phnôm Pênh, Bát-đom-boong.

+ Tỉ lệ dân cư đô thị: 16%.

– Tiềm năng nguồn nhân lực để phát triển đất nước:

+ Số lượng: Dân cư đông và tăng khá nhanh, đem lại nguồn lao động và thị trường rộng lớn.

Trình độ dân trí thấp, chất lượng lao động còn yếu kém.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button