Giải bài tập trang 19 SGK Công nghệ 8

Đề bài

Cho các bản vẽ hình chiếu 1,2 và 3 của các vật thể (h4.8):

a) Hãy xác định hình dạng của các vật thể đó.

b) Đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng 4.4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ 1,2,3(h4.8) với các vật thể A, B, C(h4.9).

Lời giải chi tiết

a) Hình dạng các vật thể:

Bản vẽ 1: Hình chóp cụt

Bản vẽ 2: Hình lăng trụ

Bản vẽ 3: Khối đa diện 

b) Bảng 4.4

      Vật thể

Bản vẽ

A

B

C

1

 

 

X

2

X

 

 

3

 

X

 

THPT Thu Xà

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *