Môn toán

Giải bài: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1 000 VBT Toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

489 – 253                                                        560 – 30

718 – 14                                                          807 – 105

Phương pháp giải:

– Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

1654289439 587 tr loi bai 1 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Tính.

465 – 3 = ……………                                    138 – 5 = …………….

465 – 30 = ………….                                     527 – 10 = …………..

465 – 300 = …………                                    968 – 500 = …………

Phương pháp giải:

Em thực hiện đặt tính rồi tính ra giấy nháp rồi viết kết quả vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

465 – 3 = 462                                                  138 – 5 = 133

465 – 30 = 435                                                527 – 10 = 517

465 – 300 = 165                                              968 – 500 = 468

Bài 3

Số?

screenshot 631 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả mỗi phép tính theo chiều mũi tên rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

1654289440 817 tr loi bai 3 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 4

Mỗi loại trái cây thể hiện một chữ số.

Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm.

1654289440 778 bai 4 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Tính nhẩm theo cột dọc rồi viết các số ứng với mỗi loại quả vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

1654289440 964 tr loi bai 4 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 5

Số?

1654289440 821 bai 5 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm rồi viết các số còn thiếu trong phép cộng và phép trừ.

Lời giải chi tiết:

1654289440 817 tr loi bai 5 Trường THPT Thu Xà

Bài 6

Một trường tiểu học có 210 học sinh lớp 1 và 245 học sinh lớp 2. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh lớp 1 và lớp 2?

Tóm tắt

Lớp 1: …. học sinh

Lớp 2: …. học sinh

Tất cả: …. học sinh ?

Phương pháp giải:

Số học sinh lớp 1 và lớp 2 của trường đó = Số học sinh lớp 1 + Số học sinh lớp 2.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh lớp 1 và lớp 2 của trường đó là

210 + 245 = 455 (học sinh)

Đáp số: 455 học sinh

 

 

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button