Môn toán

Giải bài: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1 000 VBT toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

421 + 376                                            107 + 92

357 + 230                                            5 + 673

Phương pháp giải:

– Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính theo theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

1654288051 162 tr loi bai 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Tính nhẩm rồi viết các kết quả vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) 100 + 300 = ………                                   b) 800 + 100 = ………..

    200 + 600 = ………                                       300 + 200 = ………..

    400 + 200 = ………                                       400 + 300 = ……….

    ……. < ……… < ………                                     ……. > ……. > ………

Phương pháp giải:

a) Em tính nhẩm theo mẫu:

1 trăm + 3 trăm = 4 trăm

Viết là: 100 +300 = 400

Tính nhẩm tương tự với các phép tính khác.

b) Em so sánh kết quả vừa tìm được rồi sắp xếp từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết:

a) 100 + 300 = 400                              b) 800 + 100 = 900

    200 + 600 = 800                                  300 + 200 = 500

    400 + 200 = 600                                  400 + 300 = 700

    400 < 600 < 800                                  900 > 700 > 500

Bài 3

a) Tính.

bai 3a Trường THPT Thu Xà

b) Tô màu:

Các quả bóng có tổng bé hơn 500: màu vàng.

Các quả bóng có tổng lớn hơn 500: màu xanh lá cây.

Phương pháp giải:

a) Tính theo các cột dọc từ phải sang trái.

b) Em tô màu vào các quả bóng theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết:

1654288052 313 tr loi bai 3 Trường THPT Thu Xà

Bài 4

Mỗi con vật thể hiện một chữ số.

Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm.

1654288052 420 bai 4 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Em thực hiện tính nhẩm theo các cột dọc để tìm các số ứng với mỗi con vật.

Lời giải chi tiết:

1654288052 338 tr loi bai 4 Trường THPT Thu Xà

Bài 5

Số?

1654288053 900 bai 5 Trường THPT Thu Xà

Quãng đường từ nhà An đến trường (đi qua công viên) dài …… m.

Phương pháp giải:

Quãng đường từ nhà An đến trường (đi qua công viên) = Quãng đường từ nhà An đến công viên + Quãng đường từ công viên đến trường học.

Lời giải chi tiết:

Ta có 420 + 75 = 495

Quãng đường từ nhà An đến trường (đi qua công viên) dài 495 m.

 

 

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button