Môn toán

Giải bài: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1 000 VBT Toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

352 + 429                                            168 + 740

653 + 51                                              9 + 411

Phương pháp giải:

– Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

1654293929 538 tr loi bai 1 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Nối phép tính với kết quả phù hợp.

1654293929 327 bai 2 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Em thực hiện tính kết quả các phép cộng rồi nối với kết quả tương ứng.

Lời giải chi tiết:

1654293929 957 tr loi bai 2 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Viết số vào chỗ chấm.

Cho bốn số 608, 145, 806, 154.

Tổng của số lớn nhất và số bé nhất là: …………………….

Tổng của hai số còn lại là: …………………..

 

Phương pháp giải:

So sánh các cặp chữ số ở cùng hàng rồi tìm tổng số lớn nhất, só bé nhất và tổng của hai số còn lại.

Lời giải chi tiết:

Ta có 145 < 154 < 608 < 806

Vậy số lớn nhất là 806, số bé nhất là 145.

Tổng của số lớn nhất và số bé nhất là: 806 + 145 = 951

Tổng của hai số còn lại là: 154 + 608 = 762

Bài 4

Số?

1654293929 489 bai 4 2 Trường THPT Thu Xà

1654293929 971 b4 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Em thực hiện tính kết quả mỗi phép cộng rồi viết số ứng với mỗi con vật cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có 290 + 193 = 483 vậy con thỏ ứng với số 483.                             

290 + 335 = 625 vậy con chó ứng với số 625

625 + 265 = 890 vậy con mèo ứng với số 890.

tr loi b 4 Trường THPT Thu Xà

Bài 5

Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

1654293929 722 bai 5 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm theo cột dọc từ phải sang trái rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

1654293930 950 tr loi bai 5 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 6

Thử thách.

Đặt các tấm bìa ghi chữ số vào các ô vuông để có hai phép tính cộng khác nhau (mỗi tấm bìa chỉ đặt 1 lần).

1654293930 993 bai 6 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Em thực hiện tính nhẩm rồi đặt các tấm bìa ghi chữ số vào các ô vuông để có hai phép tính cộng khác nhau có tổng là 390. (mỗi tấm bìa chỉ đặt 1 lần)

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

a) 154 + 236 = 390

b) 234 + 156 = 390

Cách 2:

a) 254 + 136 = 390

b) 154 + 236 = 390

 

 

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button