Môn toán

Giải bài. Nặng hơn, nhẹ hơn VBT Toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Khoanh vào hình ảnh.

1654291091 753 bai 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, em so sánh cân nặng của các vật và khoanh vào vật nặng hơn, nhẹ hơn, vật nặng nhất và vật nhẹ nhất cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

1654291091 470 tr loi bai 1 2 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng nhau?

a) Em ……. xe ô tô.

b) Em ……. cái cặp.

c) Hai chiếc dép của cùng một đôi dép …………………

 

Phương pháp giải:

Em so sánh cân nặng của mình với chiếc ô tô, chiếc cặp, và hai chiếc dép của cùng một đôi dép rồi viết nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng nhau thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) Em nhẹ hơn xe ô tô.

b) Em nặng hơn cái cặp.

c) Hai chiếc dép của cùng một đôi dép nặng bằng nhau.

Bài 3

Tô màu: Vật nặng nhất: màu đỏ,

               Vật nhẹ nhất: màu xanh.

1654291092 697 bai 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát mỗi loại bóng trong thực tế rồi tô màu đỏ vào vật nặng nhất, tô màu xanh vào vật nhẹ nhất.

Lời giải chi tiết:

1654291092 592 tr loi bai 3 3 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button