Môn toán

Giải bài: Ki-lô-gam VBT toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Viết vào chỗ chấm.

1654292556 395 bai 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát tranh em thấy các cân đều đang ở vị trí thăng bằng, để tính khối lượng cái cặp, quả mít, bao gạo em tính tổng cân năng trên đĩa cân bên phải ròi viết vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

1654292557 459 tr loi bai 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Số?

1654292557 945 bai 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát tranh ta thấy, cân đang chỉ ở vị trí 8 kg.

Vậy ta có 1 kg + 2 kg + 4 kg + cân nặng khối màu xanh = 8 kg

Lời giải chi tiết:

Ta có 1 kg + 2 kg + 4 kg + cân nặng khối màu xanh = 8 kg

Vậy cân nặng khối màu xanh là

        8 – 1 – 2 – 4 = 1 (kg)

Khối màu xanh cân nặng 1 kg.

Bài 3

Viết vào chỗ chấm.

1654292557 894 bai 3 Trường THPT Thu Xà

– Túi …. nặng 1 kg.

– Túi …. nhẹ hơn 1 kg

– Túi …. nặng hơn 1 kg.

Phương pháp giải:

Nếu cân chỉ vào vạch số 1 kg thì vật đó cân nặng 1 kg.

Nếu cân chỉ qua vạch 1 kg (ví dụ vạch số 2, vạch số 3, …) thì vật đó nặng hơn 1 kg.

Nếu cân chỉ trước vạch 1 kg thì vật đó nhẹ hơn 1 kg.

Lời giải chi tiết:

– Túi A nặng 1 kg.

– Túi B nhẹ hơn 1 kg

– Túi C nặng hơn 1 kg.

Bài 4

Số?

1654292557 4 bai 4 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát tranh em thấy các cân đều ở vị trí thăng bằng, nên khối lượng của vật ở hai đĩa cân bằng nhau.

Từ đó em xác định được khối lượng của vật còn lại và điền vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

1654292557 815 tr loi bai 4 Trường THPT Thu Xà

Bài 5

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu).

1654292557 631 bai 5 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, em xác định cân nặng mỗi loại con vật đã cho rồi tính tổng cân nặng hai con vật trong bức tranh.

Lời giải chi tiết:

1654292557 380 tr loi bai 5 Trường THPT Thu Xà

Bài 6

Số?

1654292557 670 bai 6 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát tranh em thấy cân đang ở vị trí thăng bằng.

Nên cân nặng của 3 khối hình vuông là 30 kg.

Cân nặng của hình tròn + hình vuông = 14 kg.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy 3 khối hình vuông nặng 30 kg, nên 1 khối hình vuông nặng:

30 : 3 = 10 (kg)

Tổng khối lượng của hình tròn và hình vuông là 14 kg nên khối hình tròn nặng:

14 – 10 = 4 (kg)

 tr loi bai 6bai 6 Trường THPT Thu Xà

 

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button