Môn toán

Giải bài: Khối trụ – khối cầu VBT Toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Đánh dấu vào vật có dạng khối trụ.

1654279326 441 bai 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Nhận dạng các khối trị có trong hình rồi đánh dấu vào mỗi hình đó.

Lời giải chi tiết:

screenshot 584 2 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Đánh dấu vào vật có dạng khối cầu.

1654279327 701 bai 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Nhận dạng các vật có dạng khối cầu rồi đánh dấu vào các hình đó.

Lời giải chi tiết:

1654279327 731 tr loi bai 2 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Nối (theo mẫu).

1654279327 596 bai 3 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, em hãy nối những hình có dạng giống nhau.

Lời giải chi tiết:

1654279327 784 tr loi bai 3 Trường THPT Thu Xà

Bài 4

Tô màu.

  • Khối cầu: màu đỏ.
  • Khối trụ: màu xanh
  • Khối hộp chữ nhật: màu vàng.
  • Khối lập phương: màu nâu.

1654279327 965 bai 4 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, nhận dạng khối cầu, khối trụ, khối hộp chữ nhật, khối lập phương rồi tom àu theo yêu cầu bài toán.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự tô màu.

 

 

 

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button