Môn toán

Giải bài: Em làm được những gì (trang 102) VBT toán 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 1

Nối (theo mẫu)

 

1654296673 332 bai 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép cộng rồi nối với số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

1654296673 129 tr loi bai 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Tô màu vàng các chú vịt mang số bé hơn 300.

 

1654296673 659 bai 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

So sánh các số với 300 rồi tô màu vàng vào các chú vịt mang số bé hơn 300.

Lời giải chi tiết:

Các số bé hơn 300 có trong hình là: 299, 109, 117, 87.

Học sinh tự tô màu vào hình vẽ.


Bài 3

Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

1654296674 23 bai 3 Trường THPT Thu Xà

 

Phương pháp giải:

So sánh các số có ba chữ số rồi viết theo thứ tự  từ bé đến lớn.


Lời giải chi tiết:

1654296674 201 tr loi bai 3 Trường THPT Thu Xà

Bài 4

Tô màu các ô có số tròn chục để giúp thỏ tìm cà rốt.


1654296674 852 bai 4 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Các số tròn chục là số có chữ số hàng đơn vị là 0.


Lời giải chi tiết:

Các số tròn chục trong bảng trên là: 490, 360, 150, 100, 200, 990, 120, 170, 600, 960, 500, 240, 880, 550, 1000, 310, 730, 250.

Học sinh tự tô màu vào hình vẽ.


Bài 5

Đặt tính rồi tính.

281 + 605                   417 + 29                  882 – 580                      961 – 24 


Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính theo thứ tự từ phải sang trái.


Lời giải chi tiết:

7UJ6gEPG2nKlodfLk9UCohso3IqQm6FuzK679sO yJH24SgY0M SBjuqFflz1EvM5dt1c 8EqP Trường THPT Thu Xà                 IcYBep6dBLDOOPwZUpUyYWLBaES2fb40FvainuDqM5GjixHWEicJyY8vTLUY Trường THPT Thu Xà                    karqsDDh R 6vj6gzQ1W2 ez5ct3rOfPrQlgJZXyp4C9HySmPQtW0czcszY7NF7BH7JwM3A1YVD nPKT2H gkxb5DKqv6JoMakHUJW85ExAMFzfVxRFRcjdGAu44dYGm bbRYXA Trường THPT Thu Xà                         rVaYe61JgjpXl2Kno1P3SWXGe OEyI95RQjgKedTKLYAarodsNnD uIvzOIMOU4Prl5jp HizEeAcpnlTDchhQGkRTwTY578n2GMHgVIPFWGC92S 17kBBloF6rcLUB0fkyO Gs Trường THPT Thu Xà

Bài 6

Số?

a) 400 + …. = 900 800 – ….. = 200

    ….. + 300 = 300 ….. – 100 = 500

b) 240 + …… = 300180 – ….. = 20

   …… + 330 = 590 ….. – 680 = 0


Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.


Lời giải chi tiết:

a) 400 + 500 = 900 800 – 600 = 200

    0 + 300 = 300 600 – 100 = 500

b) 240 + 60 = 300180 – 160 = 20

   260 + 330 = 590 680 – 680 = 0


Bài 7

Tàu màu xanh chở ít hơn tàu màu đen bao nhiêu kiện hàng?

1654296675 66 bai 7 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Số kiện hàng tàu xanh chở ít hơn tàu đen = Số kiện hàng ở tàu đen – số kiện hàng ở tàu xanh.


Lời giải chi tiết:

Số kiện hàng tàu xanh chở ít hơn tàu đen là

400 – 130 = 270 (kiện hàng)

Đáp số: 270 kiện hàng

Bài 8

Số?

a)

8a Trường THPT Thu Xà

Quả bưởi cân nặng …. kg.

b) 

8b Trường THPT Thu Xà

Quả mít cân nặng …. kg

8c Trường THPT Thu Xà

Quả thơm (quả dứa) cân nặng ….. kg

Phương pháp giải:

Quan sát tranh ta thấy cân đều ở vị trí thăng bằng vậy cân nặng các vật trên hai đĩa cân bằng nhau.

Thực hiện tính nhẩm các phép cộng, phép trừ để tìm cân nặng mỗi loại quả.

Lời giải chi tiết:

Quả bưởi cân nặng 2 kg.

Quả mít cân nặng 7 kg.

Quả thơm (quả dứa) cân nặng 2 kg.

Bài 9

Đánh dấu vào con heo đất chứa đựng nhiều tiền nhất.

1654296676 353 bai 9 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Áp dụng cách so sánh các số tự nhiên rồi đánh dấu vào con heo ghi số lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

1654296676 348 tr loi bai 9 Trường THPT Thu Xà

Bài 10

Khám phá.

Núi Cấm (An Giang) cao 705m.

10a Trường THPT Thu Xà

Núi Bà Đen (Tây Ninh)

10b Trường THPT Thu Xà

Núi Bà Đen cao bao nhiêu mét? Biết núi Cấm thấp hơn núi Bà Đen 281 m.

Phương pháp giải:

Độ cao của núi Bà Đen = Độ cao của núi Cấm + 281 m

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Núi Cấm: 705 m

Núi Cấm thấp hơn núi Bà Đen: 281 m

Núi Bà Đen: …. m?

Bài giải

Độ cao của núi Bà Đen là

705 + 281 = 986 (m)

  Đáp số: 986 m

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button