Tiếng việt

Giải Bài đọc 1: Con trâu đen lông mượt VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều

Phần I

Câu 1:

Bài thơ là lời của ai? 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Bài thơ là lời của bạn nhỏ chăn trâu. 

Câu 2

Gạch chân từ ngữ tả hình dáng con trâu trong 4 dòng thơ đầu:

Con trâu đen lông mượt

Cái sừng nó vênh vênh

Nó cao lớn lênh khênh

Chân đi như đập đất 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ 4 dòng thơ và tìm những từ ngữ tả hình dáng của con trâu. 

Lời giải chi tiết:

Con trâu đen lông mượt

Cái sừng nó vênh vênh

cao lớn lênh khênh

Chân đi như đập đất 

Câu 3

Cách trò chuyện của bạn nhỏ thể hiện tình cảm với con trâu như thế nào? 

Phương pháp giải:

Em trả lời theo suy nghĩ của bản thân mình. 

Lời giải chi tiết:

Cách trò chuyện của bạn nhỏ thể hiện rằng bạn nhỏ rất yêu thương và gần gũi với con trâu, coi con trâu như một người bạn. 

Phần II

Câu 1:

Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp:

(trâu, đen, mượt, sừng, vênh vênh, nước, trong, Mặt Trời, hồng, Mặt Trăng, tỏ, xanh)

a. Từ chỉ sự vật

b. Từ chỉ đặc điểm 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các từ ngữ và xếp vào nhóm từ thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

a. Từ chỉ sự vật: trâu, sừng, nước, Mặt Trời, Mặt Trăng

b. Từ chỉ đặc điểm: đen, mượt, vênh vênh, trong, hồng, tỏ, xanh 

Câu 2

Gạch chân những câu là lời khuyên của bạn nhỏ với con trâu:

a. Trâu ơi, ăn cỏ mật

    Hay là ăn cỏ gà?

b. Đừng ăn lúa đồng ta.

c. Trâu ơi, uống nước nhá?

d. Trâu cứ chén cho no

    Ngày mai cày cho khỏe. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu thơ và tìm những câu là lời khuyên của bạn nhỏ. 

Lời giải chi tiết:

a. Trâu ơi, ăn cỏ mật

    Hay là ăn cỏ gà?

b. Đừng ăn lúa đồng ta.

c. Trâu ơi, uống nước nhá?

d. Trâu cứ chén cho no

    Ngày mai cày cho khỏe.


THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button