Sinh học

Giải bài 9 trang 27 SBT Sinh học 12

Đề bài

Sự tương tác giữa các gen không alen và sự tương tác giữa các gen phân li độc lập theo quy luật Menđen giống và khác nhau như thế nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

So sánh về số alen quy định tính trạng, bản chất quy luật, đặc điểm, vai trò

Lời giải chi tiết

Sự tương tác giữa các gen không alen và sự tương tác giữa các gen phân li độc lập theo Menđen giống và khác nhau:

– Giống nhau:

+ Các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình sinh sản hữu tính.

+ P thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen không alen ⟶ F1 dị hợp về 2 cặp gen, giảm phân cho 4 loại giao tử bằng nhau, F2 có 16 tổ hợp, 9 kiểu gen tạo ra nhiều tổ hợp kiểu gen, kiểu hình giúp giải thích tính đa dạng của sinh giới.

– Khác nhau:

Phân li độc lập

Tương tác gen

– Mỗi gen quy định một tính trạng, nhiều cặp gen không alen quy định nhiều cặp tính trạng tương phản. (Các gen tác động riêng rẽ)

– Các tính trạng chất lượng ít chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh.

– Kiểu hình đời con tổ hợp lại các kiểu hình vốn có ở đời p.

– Cho các cá thể F1 giao phối, thu được F2 có tỉ lệ phân tính 9 : 3 : 3 : 1.

– 2 hoặc nhiều cặp gen không alen cùng phối hợp quy định một tính trạng.

– Tính trạng số lượng chịu nhiều ảnh hưởng của ngoại cảnh.

– Kiểu hình đời con tổ hợp lại các gen có thể tương tác cho kiểu hình mới.

– Cho các cá thể F1 giao phối, thu được F2 có tỉ lệ phân tính khác 9 : 3 : 3 : 1 như 9:7; 9 : 6 ;1 ; 9 : 4 : 3 ; 13 : 3 ; 12 : 3 : 1 ; 15 : 1 ;1 : 4 : 6 : 4 : 1.                                                              

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button