Sinh học

Giải bài 9 trang 18 SBT Sinh học 10

Đề bài

Hãy viết tên khoa học của hổ và sư tử. Cho biết hổ thuộc loài tigris, thuộc chi Felis sư tử thuộc loài leo, thuộc chi Felis.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Tên khoa học của loài là danh pháp gồm 2 phần: tên chi + tên loài

Lời giải chi tiết

– Tên khoa học của hổFelis tigris

– Tên khoa học của sư tử: Felis leo

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button