Sinh học

Giải bài 7 trang 12 SBT Sinh học 12

Đề bài

Dưới đây là một đoạn trình tự nuclêôtit trong mạch khuôn của gen:

…. TAT GGG XAT GTA AAT GGX …

a) Xác định trình tự nuclêôtit trong:

– Mạch ADN bổ sung.

– mARN có thể được phiên mã từ đoạn khuôn này.

b) Bao nhiêu côđon có trong bản phiên mã mARN?

c) Liệt kê các cụm đối mã tương ứng với mỗi côđon.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lí thuyết Phiên mã dịch mã

Lời giải chi tiết

a) Với trình tự nucleotit trên mạch khuôn: …TAT GGG XAT GTA AAT GGX…

– Trình tự mạch bổ sung: ATA XXX GTA XAT TTA XXG

– mARN: AUA XXXGUA XAUUUA XXG

b) Có 6 côđon

c) Các cụm đối mã tương ứng là: UAU GGG XAU GUA AAU GGX

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button