Môn toán

Giải bài 65: Biểu đồ tranh (tiết 1) Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1

1654228014 672 bai 1 tiet 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Giải bài 65: Biểu đồ tranh (tiết 1) Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Quan sát biểu đồ, em đếm số lượng mỗi loại theo các cột rồi điền kết quả vào ô trống.

b) Số hình Nam vẽ tất cả bằng tổng số hình mỗi loại em vừa đếm được.

Lời giải chi tiết:

1654228014 704 tr loi bai 1 tiet 1 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Cho biểu đồ:

SỐ HÌNH BẠN MAI CẮT ĐƯỢC

 

1654228014 3 bai 2 1 Trường THPT Thu Xà

a) Số?

  • Số hình của ba loại có tất cả là ….. hình.
  • Số hình tròn nhiều hơn số hình tam giác là ….. hình.

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong các hình Mai cắt được, hình nào có số lượng ít nhất?

A. Hình tròn                            B. Hình vuông                        C. Hình tam giác

 

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Giải bài 65: Biểu đồ tranh (tiết 1) Vở bài tập toán 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Quan sát biểu đồ, em đếm số lượng mỗi hình rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

b) So sánh số lượng các hình và khoanh đáp án ghi hình có số lượng ít nhất.          

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát biểu đồ em thấy bạn Mai cắt được 8 hình tròn, 5 hình tam giác, 7 hình vuông.

  • Số hình của ba loại có tất cả là 8 + 5 + 7 = 20 hình.
  • Số hình tròn nhiều hơn số hình tam giác là 8 – 5 = 3 hình.

b) Ta có 5 <  7 < 8 nên số hình tam giác cắt được là ít nhất.

Chọn đáp án C.

 

THPT Thu Xà

 

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button